Kontaktirajte nas

ANIKA putnicka agencija d.o.o.
Adresa: Dvorska 65, 51260 Crikvenica, Hrvatska
Voditeljica poslova : Vojvodic Sabina
ID: HR-AB-51-040227645
Registrirana na Trgovackom sudu u Rijeci, pod brojem Tt-06/623-2 MBS:040227645, OIB: 16415202509, temeljni kapital: 20.000,00 kn uplacen u cijelosti,clanovi uprave: Damir Jelenovic,IBAN: HR2724020061100460662,SWIFT: ESBCHR22,Banka primatelja: ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.,Nadlezno tijelo cijem sluzbenom nadzoru podlijeze djelatnost turisticke agencije u obavljanju i pruzanju usluga u turizmu: Drzavni inspektorat, Turisticka inspekcija, Subiceva 29, 10000 Zagreb

OBAVIJEST O NACINU PODNOSENJA PISANOG PRIGOVORA POTROSACA

Sukladno cl. 10. st. 3. Zakona o zastiti potrosaca (Narodne novine, br. 41/14) obavjestavamo potrosace da prigovor kojim iznose svoje nezadovoljstvo u odnosu na  pruzenu uslugu mogu podnijeti u pisanom obliku i to u ovim poslovnim prostorijama te ce im bez odgadanja pisanim putem biti potvrden primitak tog prigovora. Prigovor se takoder moze podnijeti putem poste na adresu:

ANIKA d.o.o.

Crikvenica, Glagoljasa 3

ili na

e-mail adresu: anika.croatia@gmail.com

Odgovor na pisani prigovor potrosaca dat cemo u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora, pa stoga molimo da nam u svom prigovoru navedete Vasu kontakt adresu za dostavu odgovora.


Turisticka agencija Anika
Adresa agencije: Glagoljasa 3, 51260 Crikvenica, Hrvatska
Radno vrijeme: 08:00-16:00, Ponedjeljak-Subota.

Telefon: ++385 51 784 177, ++385 51 784 176
Fax: ++385 51 784 178
E-mail: anika.croatia@gmail.com

logo

Zastita osobnih podataka na web stranici

  • UVOD

ANIKA d.o.o. priznaje i cijeni Vase pravo na povjerljivost podataka te se obvezuje ocuvati sigurnost podataka koje putem internet stranice www.tourist-crikvenica.com prikupi. ANIKA d.o.o. prikuplja, obraduje i cuva Vase osobne podatke sukladno EU Opcoj uredbi o zastiti podataka (GDPR) i drugim vazecim propisima. Podaci nece bit proslijedeni trecim osobama ili iznijeti u trece zemlje, osim u slucaju potrebe za realizacijom ugovorenih usluga (npr. smjestaj, aviokompanija, prijevoznik, osiguranje). Smatrat cemo da daljnje koristenje www.tourist-crikvenica.com predstavlja Vase prihvacanje svih u nastavku opisanih uvjeta.

  1. KORISTENJE OSOBNIH PODATAKA

Vasi osobni podaci se prikupljaju i koriste samo na temelju podataka koje ste dobrovoljno dali ANIKA d.o.o., koristenjem www.tourist-crikvenica.com internet stranice. Prikupljeni osobni podaci se cuvaju u elektronickom obliku, te se primjenjuju sve odgovarajuce tehnicke i organizacijske mjere kako bi se sprijecila povreda osobnih podataka. Zaprimljene e-mailove s Vasim osobnim podacima ANIKA d.o.o. ce koristit samo u svrhu ispunjavanja Vasih zahtjeva.

  1. REZERVACIJA

Pri rezervaciji smjestaja kod ANIKA d.o.o., bit ce potrebni osobni podaci nositelja rezervacije koji mora biti punoljetan (npr. ime, adresa, e-mail i telefonski broj.) i podaci ostalih korisnika usluge (npr. ime, datum rodenja). Samo neophodni podaci za realizaciju usluge bit ce dostupni iskljucivo partnerima u realizaciji smjestaja.

  1. POVEZNICE

Internet stranica www.tourist-crikvenica.com sadrzi poveznice na druge Internet stranice (npr. Turisticka zajednica grada Crikvenice, TZ Kvarner, vremenske prognoze). Sukladno tome upozoravamo i molimo korisnike da uzmu u obzir kako Anika d.o.o. ne moze biti odgovorna za postivanje privatnosti na spomenutim Internet strancima. Stoga korisnike poticemo na citanje Izjave o privatnosti svake Internet stranice kojoj pristupaju.

  1. SIGURNOST

ANIKA d.o.o. poduzima sve mjere sigurnosti kako bi se zastitili podaci korisnika, tijekom unosa i prijenosa, obrade podataka, te prilikom pohrane. Pristup podacima je ogranicen i imaju ga samo oni zaposlenici kojima su isti potrebni radi obavljanja poslovnih aktivnosti. Osobni podaci koji su ANIKA d.o.o. ustupljeni prilikom rezervacije ili upita cuvat ce se za vrijeme postojanja ANIKA d.o.o. Korisnici u bilo kojem trenutku imaju pravo zatraziti obavijest o tome koji se njihovi osobni podaci obraduju od strane Anika d.o.o., odnosno da se isti izmjene ili obrisu, slanjem zahtjeva na anika.croatia@gmail.com.

  1. OBAVIJESTI O PROMJENAMA

U slucaju promjena vezanih za pravila o postivanju privatnosti obavijest ce biti objavljena na naslovnoj stranici www.tourist-crikvenica.com s ciljem upoznavanja korisnika.

ANIKA D.O.O. PUTNICKA AGENCIJA

DVORSKA 65 CRIKVENICA

TEL: 051 784 177;

E-MAIL:anika.croatia@gmail.com


GPS


Prikazi Anika - toursit Agency na vecoj karti
Longitude, Latitude: 14.695918 , 45.1722781

Nasa lokacija


Prikaz vece karte

OPCI UVJETI

1.OPCE ODREDBE-Anika d.o.o. putnicka agencija posreduje pri usluzi rezervacije smjestaja u privatnim sobama i apartmanima gradana u domacinstvu. Uslugu smjestaja prema objavljenim informacijama na internetu, te prema opisu i terminu sukladno potvrdenoj rezervaciji, osim u slucaju izuzetnih okolnosti (rat, nemiri, strajkovi, teroristicke akcije, elementarne nepogode, smrt ili bolest pruzatelja usluge i sl. ).

2.REZERVACIJE I UPLATE -Upiti i rezervacije smjestaja primaju se elektronickim putem, pismeno ili osobno u poslovnici Anika d.o.o. Prilikom izvrsene rezervacije gost potvrduje da je upoznat s ovim Opcim uvjetima pruzanja usluge smjestaja, te da ih u cijelosti prihvaca. Prilikom rezervacije gost je duzan dati sve podatke koji su potrebni za rezervaciju. Za rezervaciju smjestaja potrebno je uplatiti akontaciju od 20%, a ostatak iznosa placa se prvi dan boravka direktno u agenciji.

3.BORAVISNA PRISTOJBA- Prema vazecem Zakonu o boravisnoj pristojbi Republike Hrvatske, gost je duzan platiti boravisnu pristojbu istovremeno s placanjem usluge smjestaja. Boravisna pristojba propisana Zakonom o boravisnoj pristojbi Republike Hrvatske iznosi : 8 kuna (glavna sezona), 6 kuna (predsezona i posezona) i 5 kuna (izvansezona )po osobi na dan za odrasle osobe. Osobe u starosti od 12. do 18. godina placaju pola cijene, a djeca ispod 12. godina ne placaju boravisnu pristojbu. Na izracunu za rezervaciju bit ce izrazen iznos boravisne pristojbe, odnosno informacija o tome da je boravisna pristojba ukljucena u cijeni usluge.

4.CIJENA SMJESTAJA- Cijena smjestaja ukljucuje osnovnu uslugu. Posebne usluge su one usluge koje nisu ukljucene u cijenu smjestaja pa ih stoga gost posebno placa. Ove se usluge trebaju zatraziti prilikom rezervacije (klima uredaj, koristenje perilice, krevetica za bebe i sl.). Ukoliko u rezerviranu smjestajnu jedinicu dode vise osoba nego sto je naznaceno na dokumentima (voucher ili ugovor), pruzatelj usluga ima pravo traziti nadoplatu nenajavljenih gostiju na licu mjesta, a prema vazecem cjeniku.

5.KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA-Ponudene smjestajne jedinice opisane su prema sluzbenoj kategorizaciji nadlezne institucije.

6.PRAVO ANIKA D.O.O. PUTNICKE AGENCIJE NA PROMJENE I OTKAZ- Anika d.o.o zadrzava pravo promjene rezervacije ako nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu predvidjeti, izbjeci ili otkloniti (vidi tocku 1.). Rezervirani smjestaj moze se zamijeniti samo uz prethodnu obavijest gostu i to smjestajem iste ili vise kategorije i po cijeni smjestaja po kojoj je gost potvrdio rezervaciju. Ako je zamjenski smjestaj moguc samo u objektu vise kategorije i po cijeni vecoj za 15% od cijene uplacene rezervacije, Anika d.o.o zadrzava pravo naplate razlike u cijeni uz konzultaciju gosta.

7.PRAVO GOSTA NA PROMJENE I OTKAZ - U slucaju da gost zeli promijeniti ili otkazati rezervaciju ucinjenu prema njegovom zahtjevu, mora to uciniti pismeno (e-mailom, postom ili faxom). Pod promjenom se smatra promjena broja osoba ili datuma pocetka i/ili zavrsetka koristenja usluge najkasnije 30 dana prije pocetka koristenja usluge. Prva promjena rezervacije, ukoliko je moguca bez dodatnih troskova, bit ce napravljena besplatno. Ukoliko gost u rezerviranu smjestajnu jedinicu ne dode do ponoci na dan pocetka usluge, a nije se javio Anika d.o.o., rezervacija se smatra otkazanom, pa se troskovi otkaza obracunavaju prema gore navedenom.

8.OBAVEZE ANIKA D.O.O. PUTNICKE AGENCIJE - Duznost Anika d.o.o. je briga o provedbi usluga kao i izboru pruzatelja usluga, te briga o pravima i interesima gosta, sukladno dobrim obicajima u turizmu. Anika d.o.o. ce sve navedene obveze izvrsiti u potpunosti i na opisani nacin, osim u izvanrednim okolnostima (tocka 1.).

9.OBAVEZE GOSTA - Gost je duzan: posjedovati ispravne putne dokumente i provjeriti je li mu za ulazak u drzavu potrebna viza,postivati carinske i devizne propise drzave u koju putuje, pridrzavati se kucnog reda u smjestajnim objektima te suradivati s pruzateljima usluga, prilikom dolaska na odrediste, predati agenciji dokument o placenoj usluzi (Voucher dobiven postom ili mailom).U slucajevima nepostivanja ovih obaveza, gost snosi troskove i odgovara za ucinjenu stetu. Potvrdom rezervacije gost se obvezuje da ce, ukoliko uzrokuje bilo kakvo ostecenje, pruzatelju usluga na licu mjesta platiti svu uzrokovanu stetu.

10.PRTLJAGA Anika d.o.o. ne odgovara za kradu prtljage ili dragocjenosti u smjestajnom objektu. Izgubljena prtljaga ili krada prijavljuju se pruzatelju usluge smjestaja i nadleznoj policijskoj postaji.

11.ZASTITA OSOBNIH PODATAKA-Putnik osobne podatke daje dobrovoljno. Osobni podaci putnika potrebni su u procesu realizacije trazene usluge. Isti ce se koristiti i za daljnju medusobnu komunikaciju. Agencija se obvezuje da nece osobne podatke putnika iznijeti iz zemlje ili dati trecoj osobi, osim u svrhu realizacije trazene usluge. Osobni podaci putnika cuvati ce se u bazi podataka, sukladno odluci Uprave o nacinu prikupljanja, obrade i cuvanja osobnih podataka. 

12.PRIGOVOR -Postupak u svezi s prigovorom:Gost je duzan na dan dolaska odmah kod pruzatelja usluga reklamirati neodgovarajucu uslugu i o tome obavijestiti Anika d.o.o. Gost je duzan suradivati s predstavnikom Anika d.o.o. i pruzateljem usluga u dobroj namjeri da se otklone uzroci prigovora. Ako gost na samome mjestu ne prihvati ponudeno rjesenje prigovora koje odgovara uplacenoj usluzi, Anika d.o.o. nije duzan uvaziti naknadni prigovor.

13.NAPOMENA-Uplatom akontacije, odnosno cjelokupnog iznosa za rezervaciju smjestaja gost u cijelosti prihvaca ove Uvjete.Kontakt formular


‹ Back | ˆ Top